PONUDE OSIGURANjA

Top ponuda

Životno osiguranje

*Od 01.01.2017.

Najnovija ponuda

Ukoliko napravite životno osiguranje dobijate kupon (Gutschein) od 100 CHF za večeru.

Osigurajte se sad!

Životna osiguranja (3a i 3b)

OSIGURANJE ŽIVOTA = MISLITI NA SEBE I NA SVOJU PORODICU

OSIGURANJE ŽIVOTA = OSIGURATI SEBE I SVOJU PORODICU

NAJSIGURNIJI OBLIK ŠTEDNJE

OSIGURANJE + ŠTEDNJA - POREZ = BEZBEDNIJA BUDUĆNOST

  Štedna životna osiguranja najčešće se mogu grupisati u:
 • Osiguranja namenjena kupovini stana ili kuće
 • Osiguranja namenjena otvaranju firme ili kompanije
 • Osiguranja namenjena štednji i koristi u poznim godinama
 • Osiguranja namenjena školovanju i budućnosti dece
 • Osiguranja namenjena porodici ili osiguraniku nakon tragičnih događaja
 • Osiguranja namenjena životu sa osiguranjem za slučaj nastupanja težih bolesti

Štednja za Vašu decu

Sigurna štednja za Vašu decu. Osigurani ste Vi i Vaše dete. Ovo osiguranje Vam omogućuje kad Vam deca budu punoletna da im date lepu finansijsku pomoć za svoj prvi samostalni korak u budućnost.

Uplatom životnog osiguranja umanjujete porez i čuvate Vaš kućni i poslovni budzet.

Banka

FLEXIBILNI KONTO

Fleksibilna štednja u banci sa izuzetnim kamatama.

Fleksibilni ste svakog trenutka.

VEZANI KONTO

Račun koji možete otvoriti u toku trajanja od jedne do četiri godine trajanja.

Napravite ovaj potez i upoznajte se sa atraktivnim kamatama.

3 A KONTO

Ako želite da štedite a da ne bude osiguranje, nudimo Vam štednju u Banci.

Sa ovim uslugom možete uštedeti na porezu.

Osiguranje motornih vozila

Kao osiguravajuća kuća koja brine o svojim korisnicima i njihovoj imovini, nudimo Vam različite vrste osiguranja motornih vozila.
 • Obavezno osiguranje odgovornosti (Haftpflicht)
 • Kasko osiguranje (Vollkasko ili Teilkasko)
 • Osiguranje "Pomoć na putu" (Šlep služba)
 • Osiguranje pravne pomoći vezane za upotrebu motornog vozila
 • Odricanje regresa u slučajevima grubog delikta
 • Popravak i izmena polomljenog stakla

Kućno osiguranje

Opredeljujući se za program osiguranja domaćinstva, na najbolji način štitite svoj krov nad glavom. Umanjite brigu za životni prostor koji delite sa svojim bližnjima, jer mnogo je događaja koji mogu uzrokovati velike štete i visoke finansijske izdatke.
Zato je ovo osiguranje pravo rešenje.

  Osiguranjem domaćinstva možete pojedinačno ili kombinovano osigurati:

  • Objekte namenjene za stanovanje kao što su:
  • porodične kuće i stanovi,
  • vikend kuće,
  • garaže,
  • letnje kuhinje i
  • ekonomski objekti
 • Nameštaj,
 • Uređaji i dragocenosti
 • Umetnički predmeti
 • Odgovornost iz vlasništva nad navedenim objektima
 • Odgovornost u svojstvu fizičkog lica za štete nanete trećim licima

Šteta prema trećem licu

Polisa osiguranja vlasnika odgovornosti za slučaj štete pričinjene trećem licu u svojstvu fizičkog lica ili u saobraćaju. Funkcija osiguranja je da osiguranika zaštiti u slučaju da pričini štetu trećem licu, tako što će troškove koje bi inače platio osiguranik, platiti Osiguranje.

Od 2012 u Švajcarskoj ne postoje više "vinjete" za bicikle, koje su ujedno bile i osiguranje za štete načinjene biciklom. Štete koji pričinite biciklom preuzima Vaše osiguranje privatne odgovornosti (Privathaftpflicht). Zato je ovo osiguranje pravo rešenje.

  Moguće varijante/Osigurane sume:

 • 3 Mio. CHF Jedna osoba ili par bez dece
 • 5 Mio. CHF Porodica (sa decom)
 • 10 Mio. CHF Za veliku porodicu i društva

Pravno osiguranje

Osiguranje pravno zastupa Vas i Vašu porodicu i bori se za vaše pravo. Zaštićeni ste u privatnom i saobraćajnom sektoru, takođe kao vlasnik kompanije do CHF 500`000.-

  Pravno osiguranje preuzima sledeće oblasti u privatnoj zaštiti:
 • Prava u deliktu
 • Krivični zakon
 • Zakon i prava rada i na radnom mestu
 • Ugovorno pravo
 • Srodna prava
 • Prava zakupa
 • Prava pacijenata
  Takođe preuzima sledeće oblasti u saobraćajnom sektoru:
 • Prava u deliktu
 • Krivični zakon
 • Povlačenje vozačke dozvole
 • Zakon i prava osiguranja
 • Ugovor vozila

Međunarodno putno osiguranje

Tokom turističkog ili poslovnog boravka u inostranstvu, nepredviđeni zdravstveni problemi mogu Vam poremetiti planove. Ukoliko Vam se na putovanju desi nesrećni slučaj, bolest, ili se ukaže potreba za neodložnom hirurškom intervencijom i boravkom u bolnici, uz polisu međunarodnog putnog osiguranja bićete potpuno zbrinuti. Ovaj tretman omogućuje Vam Dežurni centar asistentske kompanije Europ Assistance.

Polisa osiguranja predstavlja sredstvo plaćanja hitnih medicinskih usluga na putovanju i tokom boravka u inostranstvu. Aktivira se pozivanjem Call centra, čiji se broj nalazi na polisi, ili davanjem lokalnom lekaru ili medicinskoj ustanovi na uvid.

Za više informacija o načinu upotrebe polise kontaktirajte me .

Osiguranje i rešenja za firme i kompanije

  Osiguranje koje štiti Vas i Vašu firmu u različitim oblastima:
 • Osiguranje odgovornosti kompanije
 • Zaštita prava
 • Dnevni dodatak
 • Transport
 • Radne mašine
 • Radna vozila
 • Građevina
 • Inventar