Zašto osiguranje?

Imate mogućnost da kroz štednju se pripremite za vreme kada više ne budete zarađivali kao pre.

Osigurajte sebe i svoje najbliže od raznih neželjenih događaja koje život nosi.

Obezbedite sebi i svojim najmilijima bezbrižnu budućnost

Top ponuda

Životno osiguranje

Najnovija ponuda

Ukoliko napravite životno osiguranje dobijate kupon (Gutschein) od 100 CHF za večeru.

Smisao života nije da živimo večno već da napravimo nešto što će živeti duže od nas.

Juče ste bili pametni i želeli ste promeniti svet danas budite mudri, promenite sebe

Iz ponude izdvajam sledeće vrste osiguranja:

Životno osiguranje

Uplatom životnog osiguranja umanjujete porez i čuvate vaš budžet

Različite namene životnog osiguranja (kupovina nekretnine,...)

Banka

Fleksibilna štednja u banci sa mogućnošću uštede na porezu

Auto osiguranje

Osiguranje od odgovornosti

Kasko osiguranje

Kućno osiguranje

Osigurajte objekte za stanovanje i stvari u njima

Najbolji način da zaštitite krov nad glavom

Šteta prema trećem licu

Zaštitite se u slučaju štete načinjene prema trećem licu

Osiguranje plaća štetu koju ste naneli

Pravno osiguranje

Osiguranje vas zastupa i bori se za Vaše pravo

Zaštićeni ste u privatnom i saobraćajnom sektoru

Kao vlasnik kompanije zaštićeni ste do 500 000 CHF

Putno osiguranje

U slučaju zdrastvenog problema u inostranstvu

Osiguranje za firme

Osiguranje štiti Vas i Vašu firmu u različitim oblastima

Osiguranje od odgovornosti, zaštita prava, dnevni dodatak,...